You are here

Postcode (ZIP): 2220

This is the 2220 page list. You can click the title to browse the detail information.

Богословец/Bogoslovets, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Буриловци/Burilovtsi, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Горно Ѓуѓанце/Gorno Gjugjantse, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Горно Црнилиште/Gorno Tsrnilishte, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Горобинци/Gorobintsi, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Делисинци/Delisintsi, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Длакинце/Dlakintse, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Дмзабегово/Dmzabegovo, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Долно Ѓуѓанце/Dolno Gjugjantse, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Долно Црнилиште/Dolno Tsrnilishte, Свети Николе/Sveti Nikole, Вардарски регион/Vardar: 2220

Subscribe to 2220