Зајас/Zajas, Југозападен регион/Southwestern

这是Зајас/Zajas 邮政编码的页面列表。 它的详细信息如下。

区域 2-邮政编码


Which sub-regions are included in Зајас/Zajas? Here's the list of sub-regions in Зајас/Zajas.
区域 2 城市 邮政编码
Зајас/Zajas Бачишта/Bačishta 6253
Зајас/Zajas Букојчани/Bukoјčani 6253
Зајас/Zajas Горно Строгомиште/Gorno Strogomishte 6253
Зајас/Zajas Грешница/Greshnitsa 6253
Зајас/Zajas Длапкин Дол/Dlapkin Dol 6257
Зајас/Zajas Долно Строгомиште/Dolno Strogomishte 6253
Зајас/Zajas Зајас/Zajas 6253
Зајас/Zajas Колари/Kolari 6253
Зајас/Zajas Колибари/Kolibari 6253
Зајас/Zajas Лешница/Leshnitsa 6253
Зајас/Zajas Мидинци/Midintsi 6253
Зајас/Zajas Речани-Зајаско/Rečani-Zaјasko 6253
Зајас/Zajas Тајмиште/Taјmishte 6253
信封例子
马其顿 Envelope Example
更多解释请阅读官方文档:mkd.pdf 。 (English(英语))

添加新评论