You are here

Region 2: Прилеп/Prilep

This is the Прилеп/Prilep page list. You can click the title to browse the detail information.

Штавица/Shtavitsa, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Шелеверци/Shelevertsi, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Чумово/Čumovo, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Чепигово/Čepigovo, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Чаниште/Čanishte, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Царевиќ/Tsarevik, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Тројкрсти/Troјkrsti, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Тројаци/Troјatsi, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Тополчани/Topolčani, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7512

Топлица/Toplitsa, Прилеп/Prilep, Пелагониски регион/Pelagonia: 7500

Pages

Subscribe to RSS - Прилеп/Prilep