You are here

Region 2: Лозово/Lozovo

This is the Лозово/Lozovo page list. You can click the title to browse the detail information.

Бекирлија/Bekirliјa, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Ѓуземелци/Gjuzemeltsi, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Дџибегово/Dxhibegovo, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Дџиматово/Dxhimatovo, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Дорфулија/Dorfuliјa, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Каратманово/Karatmanovo, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Кишино/Kishino, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Ќоселари/K'oselari, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Лозово/Lozovo, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Милино/Milino, Лозово/Lozovo, Вардарски регион/Vardar: 1445

Subscribe to Лозово/Lozovo