You are here

Крушево/Kruševo, Пелагониски регион/Pelagonia

This is the Крушево/Kruševo Postcode page list. Its detail is as below.

Region 2-Postcode

Region 2 City Postcode (ZIP)
Крушево/Kruševo Јакреново/Jakrenovo 7550
Крушево/Kruševo Саждево/Sazhdevo 7550
Крушево/Kruševo Алданци/Aldantsi 7550
Крушево/Kruševo Свето Митрани/Sveto Mitrani 7550
Крушево/Kruševo Арилево/Arilevo 7550
Крушево/Kruševo Селце/Seltse 7550
Крушево/Kruševo Белушино/Belushino 7550
Крушево/Kruševo Бирино/Birino 7550
Крушево/Kruševo Борино/Borino 7550
Крушево/Kruševo Бучин/Bučin 7550
Крушево/Kruševo Врбоец/Vrboets 7550
Крушево/Kruševo Горно Дивјаци/Gorno Divјatsi 7550
Крушево/Kruševo Долно Дивјаци/Dolno Divјatsi 7550
Крушево/Kruševo Крушево/Kruševo 7550
Крушево/Kruševo Милошево/Miloševo 7550
Крушево/Kruševo Норово/Norovo 7550
Крушево/Kruševo Острилци/Ostriltsi 7550
Крушево/Kruševo Пресил/Presil 7550
Крушево/Kruševo Пуста Река/Pusta Reka 7550